Výuka Cambridge English na naší škole

Od školního roku 2019/2020 nabízíme žákům bilingvních tříd přípravné kurzy Cambridge English – Starters (A0), Movers (A1), Flyers (A2).

V letošním školním roce nabízíme i PET for schools (B1).

Od počátku spolupracujeme s plzeňskou jazykovou školou Eufrat, která je autorizovaným centrem mezinárodních zkoušek z angličtiny Cambridge ESOL. Mezinárodní certifikáty Cambridge English jsou nejuznávanější jazykové zkoušky na světě a představují oficiální doklad o dosažené úrovni angličtiny.

Dětské zkoušky YLE (Young Learner’s Exams) jsou určeny dětem mezi 7 – 13 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn certifikátem.

Cambridge English – Starters (A0)

První ze tří zkoušek pro nejmladší. V této zkoušce se s dětmi procvičuje porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

Uchazeči: 4. ročník

Obsah testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (cca 20 minut), mluvení (cca 5 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: červen

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, Mgr. H. Kubrichtová

Cambridge English – Movers (A1)

Druhá ze tří zkoušek pro nejmladší. V této zkoušce je vyžadováno používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).

Uchazeči: 5. ročník a 1. pol. 6. ročníku

Obsah testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 5 – 7 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: prosinec

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, Ing. V. Crháková

Cambridge English – Flyers (A2)

Poslední ze tří zkoušek. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píší krátký text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků. Úroveň A2 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 9. třídy (2. stupeň ZŠ).

Uchazeči: 2. pol. 6. ročníku a 7. ročník

Obsah testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 7 – 9 minut).

Předpokládaný termín zkoušky: červen

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová

Cambridge English – Úroveň B1

Zkouška PET for Schools je identická se zkouškou PET, ale je prioritně určena pro mladé studenty, cca do 15 let. PET for Schools se v tématech primárně věnuje zájmům a zkušenostem studentů ZŠ.  Tato zkouška je vhodná pro ty zájemce, kteří dokáží jazyk používat na středně pokročilé úrovni (B1 dle SERR). Zkouška dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech.

Obsah zkoušky: čtení a psaní (1,5 hodiny), poslech (40 minut), mluvení (10-12 minut ve dvojici).

Vyučující: Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová

Po úspěšném složení jednotlivých zkoušek obdrží žáci certifikát dané úrovně během slavnostního předávání na Zámečku Ernestinu.

Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová