Pozvánka na rodičovské kavárny

Pozvánka na rodičovské kavárny, na které se lze (zdarma) přihlásit:

  • 18. 10. 2022 – Rozvoj emoční inteligence u dětí 
  • 1. 11. 2022 – Volba střední školy
  • 8. 11. 2022 – Posilování osobní odpovědnosti dítěte
  • 22. 11. 2022 – Jak komunikovat se školou

Podrobnější informace a návod na přihlášení naleznete níže. 

(Kavárny jsou pořádány v rámci projektu MAP III ORP Příbram).

18.10.202 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DĚTÍ

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o vnímání emocí a práci s emocemi. Dále se také zmíníme o důležitosti emocí pro další vývoj člověka.

Budeme si popisovat charakteristiky ovlivňující emoční inteligenci u dětí, seznámíme se se základními schody emoční inteligence. Povíme si, jak rozvíjet sebepojetí dítěte a jak mu pomoci se zdravým emočním vývojem.

Emočně inteligentní člověk dokáže v životě více. Budeme hovořit i o schopnosti přijímat normy, limity a hranice společnosti v souvislosti s emoční připraveností na školu.

A jak posílit své dítě?  Zvládám zpětnou vazbu – mám radost, že…; těší mě, že… – vyjadřuji své emoce u zpětné vazby směrem k dítěti? Přemýšlím nad tím, co a jak říkám?

Na to vše budeme mít prostor a čas.

Přihlášky  zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 12.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům zašlu včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/RKSfnehrSER6rqYF9

1.11.2022 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna – VOLBA POVOLÁNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZŠ

Lektor: Mgr. Renata Nováková

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o tom, jak pomoci svému dítěti se správně rozhodnout o budoucím povolání a dobře si vybrat střední školu.

Odpovíme na mimo jiné na otázky:

– Škola uměleckého směru nebo se sportovním zaměřením?

– Výuční list nebo maturita?

– Škola v místě bydliště, v dojezdové vzdálenosti nebo dál s internátem?

– Kdo mi pomůže?

– Test profesionální orientace

– Jak je to s přihláškou

– Jak probíhají jednotné přijímací zkoušky …. a další

Bude zde prostor pro Vaše otázky a konzultace.

Přihlášky  zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 25.10.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům zašlu včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/LJoXznPFbVPh38Zw9

8.11.2022 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna – POSILOVÁNÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI DÍTĚTE

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o domácích povinnostech dítěte, jak a kdy dítěti dávat povinnosti, aby si zvyklo na odpovědný přístup a na postupné školních povinností. Zmíníme se také o výchově bez trestů, o budování odpovědnosti, o logických a přirozených následcích.
Budeme si společně povídat o tom, jaké povinnosti by mělo dítě zastat. Jak reagovat na větu: „Můžu ti pomoct, mami?“ Jak dítě neodradit, i když to s jeho pomocí bude trvat déle.
Sdělíme si, jak nastavovat domácí pravidla, jak vše rozložit.
1. Dejte mu zodpovědnost
2. Pravidelný úklid
3. Nečekané úkoly

Zároveň povedeme diskuzi nad tím, kdy je ten správný čas, jak dítě připravit na povinnosti v domácnosti, jak dítě vést k samostatnosti.

Přihlášky zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 1.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům zašlu včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/113HyHBe2KUJ7hc4A

22.11.202 od 17:00 (2 vyuč. hodiny + 1 hodina konzultací) on-line Rodičovská kavárna – JAK KOMUNIKOVAT SE ŠKOLOU

Lektor: PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o spolupráci rodiny se školou, o tom, co k dobré spolupráci přispívá, jak komunikovat s pedagogy, co říci o svém dítěti, kdy jít za učitelem apod.
K dobré spolupráci vždy přispívá, když se podaří vytvořit neformální vztahy, které vycházejí z běžného chodu školy.
Prodiskutujeme, jaká očekávání od školy mají rodiče a jaká očekávání od rodičů mají učitelé.
Vysvětlíme si některé „školské zkratky“, abychom lépe dokázali porozumět školskému žargonu, povíme si o tom, co znamená RVP, ŠVP, MPP, PLPP, IVP.
Velká kapitola bude též věnována rodičovské odpovědnosti a právům a povinnostem z ní vyplývajícím.
Rodiče si uvědomí, jak jsou dětí různé, jak různě jednotlivé děti přijímají informace, jak se rozhodují, co komu vyhovuje při učení se nového, při spolupráci, při komunikaci a že tímto způsobem musíme také přistupovat
ke školním výsledkům dětí, nesrovnávat je se sourozenci. Mít reálná očekávání i ke škole

Přihlášky zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 14.11.2022. Seminář proběhne online formou. Všem přihlášeným účastníkům zašlu včas podrobný návod, jak se k semináři připojit.

Přihlašovací formulář – https://forms.gle/W4npSKbvhHbWShJp6

Veškeré informace s možností přihlášení naleznete také na webu www.mappribram.cz

Letáky ke stažení: