Ohlédnutí za létem…  

Cambridge English – program „English Fun on Holiday“  

Poslední červencový a první srpnový týden proběhly stejně jako v loňském roce na naší škole v rámci Cambridge English  dny s intenzivní angličtinou pod názvem „English Fun on Holiday“.   

Tento týdenní program znamená týden plný zábavy, her a zážitků s angličtinou, rodilým mluvčím (Martin Plant) a pedagogickým dozorem (Žaneta Doležalová a Šárka Semorádová). Každý den od 800 do 1600 hod., tj. 8 hodin angličtiny každý den v týdnu!!!. V rámci dopoledního programu proběhla tematická výuka a po obědě, který nám vařily naše skvělé paní kuchařky ve školní jídelně, zábavní program v různých podobách (sportovní odpoledne, tvořivé odpoledne, odpoledne s pokusy, výlety, apod.).  

Letošní rok jsme cestovali po Spojeném království Velké Británie. Postupně jsme projeli Severní Irsko, Wales, Anglii a Skotsko. Nezapomněli jsme ani na naše místní památky a byli jsme se podívat v Hornickém muzeu, kde nám připravili prohlídku podzemí v angličtině!   

V průběhu týdne jsme se dozvídali základní fakta o všech částech království, četli jsme si o královské rodině, o lochnesské příšeře Nessie, o svatém Patrikovi. Učili jsme se o jednotlivých hlavních městech, jejich památkách a patronech. Poznávali jsme tradice a zajímavosti těchto čtyř míst. Poslouchali jsme skotské tóny dud a irskou klasiku. Dokonce jsme tancovali irské tance. Zúčastnili jsme se tradičních skotských her „Highland games“. Jako velšští draci jsme bojovali o princezny. Vyrobili jsme skotské sporany a figurínu Skota v kiltu na skotské vysočině hrajícího na dudy (výstupy z těchto aktivit najdete jako výzdobu naší školy mezi přízemím a prvním patrem). Jedno odpoledne jsme také strávili v laboratoři s barevnými chemickými pokusy. Všechny nabyté zkušenosti a vědomosti jsme ověřovali pomocí naší školní interaktivní techniky. Nakonec jsme podnikli „Clue hunt“ na školní zahradě a popíjeli tradiční anglický čaj.   

Celý týden jsme získávali razítka na Nessie medal a nakonec jsme obdrželi certifikát English Fun on Holiday 2022.   

Oba týdny jsme si všichni báječně užili!  

Mgr. Ž. Doležalová, RNDr. Š. Semorádová