Záznam vystoupení kroužku ukulele na Zahradní slavnosti