Informace pro strávníky

Informace pro strávníky platící stravné inkasem z běžného účtu

Vrácení přeplatků za měsíc červen 2022:

  • žáci 9. tříd a ostatní odcházející žáci ze školy obdrží přeplatek na účet 4. 7. 2022
  • ostatním strávníkům platícím přes běžné účty bude přeplatek stravného z měsíce června odečten z platby na září, tj. 20. 8. 2022
  • případné dotazy zodpovíme na telefonu 773 694 674

Městková Věra, vedoucí ŠJ