!!!!!Pozor změna – zápis do prvních ročníků pouze 8.4.2022 !!!!!

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce v letošním roce bude probíhat dvěma způsoby (viz níže). Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu.

Pro zařazení dítěte do bilingvní třídy je potřeba na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání vyznačit nahoře v pravém rohu zkratku Aj.

I. TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE BEZ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

PÁTEK 8. 4. 2022

1. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).


2. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VLOŽÍ DO SCHRÁNKY ŠKOLY U HLAVNÍHO VCHODU V ZALEPENÉ OBÁLCE VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY).


3. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE ELEKTRONICKY EMAILEM NA EMAILOVOU ADRESU ŠKOLY zsbc@zsbc.cz VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY). V TOMTO PŘÍPADĚ ZASÍLANÉ DOKUMENTY ZASÍLEJTE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ RADĚJI PŘES ÚSCHOVNU.CZ.


II. TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

PÁTEK 8. 4. 2022 OD 13,00 DO 18,00 HODIN

V URČENÉ TŘÍDĚ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYPLNÍ SPOLEČNĚ SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A POROVNÁ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP.

S sebou nutno přinést:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte;

Cizinci:

  • cestovní pas
  • povolení k trvalému pobytu (případně žádost o trvalý pobyt) +
  • rodný list dítěte
  • případně další dokumentaci