Nebojme se radioaktivity

Dne 30. března 2022 jsme se zúčastnili přednášky o radioaktivitě, uskladnění a využití radioaktivních látek. Přednášel nám odborník na radioaktivitu a zaměstnanec SÚRAO, pan Karlovský.

Část přednášky byla zaměřena na ukázku radioaktivní látky, která je ve smolinci. Tento nerost změřil dozimetrem a ukázal nám výsledky měření. Uviděli jsme hodnoty záření alfa, beta i gama.

Další část byla zaměřena na uskladnění radioaktivního odpadu, který vzniká v jaderných elektrárnách. Radioaktivní odpad se vloží do sudu, ten se pak vyplní betonem a pak se tento sud opět vloží do většího sudu, který se následně s ostatními sudy zaleje na místě betonem. Ukázal nám tři místa v naší republice, kde se tento odpad uchovává. Byl to nevyužívaný důl Richard, důl Bratrství a úložiště v jaderné elektrárně Dukovany.

Poslední část se věnoval využití jaderných látek. Ukázal nám využití v rentgenologii, v jaderném reaktoru a také u lodí, které mají vlastní jaderný pohon například letadlová loď.

Na závěr přednášky se nás přednášející zeptal na dvě otázky. „Kolik máme v ČR reaktorů?“ a „Který materiál brání šíření záření?“. Kdo správně odpověděl, dostal odměnu – baterku.

Aleš Bílek 9.D