Tulipánový měsíc březen

Děti 4. oddělení ŠD odnesly v březnu, který je tulipánovým měsícem, obrázky s tulipány do Oblastní nemocnice Příbram. Jde o symbolické vyjádření podpory pacientům onkologických oddělení a ambulancí.