Praktické informace pro rodiče / iнформаціі для батьків

Informace o právech a povinnostech žáků a rodičů, o organizaci školního roku, o struktuře českého školství, a dále slovníček základních pojmů. Určeno jak pro učitele, aby tyto informace rodičům předali, tak samotným rodičům, pokud je hledají.

Частина інформаціі для батьків містить наприклад права та обов’язки учнів та батьків, організація шкільного року, словник основних термінів, структуру чеської освіти і є призначена як вчителям, щоб передали цю інформацію батькам, так і батькам якщо вони її шукають.

https://www.inkluzivniskola.cz/ukrajinstina/prakticke-informace-pro-rodice

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v ČR

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ