Prošli jsme bránou času

Ve středu 20. října podnikla třída 4.A společně s některými žáky druhého stupně naší školy nevšední výpravu do pravěku. V rámci projektu Geoškoly Národního geoparku Barrandien jsme navštívili nově otevřené Dinosauria Museum Prague. Zde nás přivítali paleontolog Štěpán Pícha a známý paleoartista Jan Sovák, kteří byli našimi průvodci. Prošli jsme bránou času a ocitli se v dávné minulosti. Měli jsme možnost vidět nově otevřené expozice s originály koster pěti dinosaurů, dozvěděli jsme se o vzniku fosilií a spoustu dalších zajímavostí ze života v druhohorách. Zaujala nás interaktivní stanoviště s prvky moderních technologií. Mnozí z nás si vyzkoušeli práci paleontologa a kromě nevšedního zážitku si odvezli domů oživlý virtuální model pravěkého dinosaura.

žáci 4.A